Aktuální stav:

Dočasně mimo provoz (vítr)

Potřebujeme jeden mrazivý den, abychom dosněžili a mohli znovu otevřít.